Job offers and public tenders

Oferty pracy / open job offers:

Doktorant w projekcie NAWA kierowanym przez dra Macieja Kowalczyka - OGŁOSZENIE

Doctoral student position in NAWA project led by Dr. Maciej Kowalczyk - JOB OFFER

Zakończone postępowania / Closed calls: 

- Dostawa kryształu nieliniowego - wybór dostawcy: HC Photonics -Treść zapytania 

- Dostawa diod laserowych - wybór dostawcy: Telebrook Optronics Sp. z o.o. Treść zapytania

 - Projekt kompresora impulsów laserowych - wybór dostawcy: Fluence Sp. z o.o. Treść zapytania

 - projekt obwodów elektronicznych oraz oprogramowania sterującego dla optycznego grzebienia częstotliwości - wybór dostawcy: ELDEV Electronics Development. Treść zapytania

- Przesuw liniowy - wybór dostawcy: AEROTECH GmbH. Treść zapytania

- Kontrolery serwo/PID  - wybór dostawcy: Laser Systems Integrators. Treść zapytania

- Audyt zewnętrzny - wybór dostawcy: Kancelaria Biegłego Rewidenta Dr Ernest Podgórski